fbpx
מגדל ב.ס.ר 3, כינרת 5, בני ברק

דברו איתנו

יש לך שאלות לגבי נושאים פיננסים? איך לעקוב אחרי
הכסף שלך? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

תיקון 190

קצבת הזקנה היא אחד העוגנים המרכזיים שיכלכלו אתכם לאחר הפרישה לפנסיה, לכן במשרד האוצר, בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. מטרתו העיקרית הייתה להחזיר את אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל ולעודד את האזרחים ואת הגמלאים בפרט להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל.

מהו תיקון 190?

תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן.
אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס לכל החיים.
התיקון מאפשר, לחוסך שעבר את גיל 60 ומקבל קצבה העולה על סכום הקצבה המזערי  4,512 שקלים בשנת 2019, למשוך כספים שיופקדו במס רווח הון של 15% על הרווח הנומינלי וזאת במקום מס רווח הון של 25% על הרווח הריאלי. חוסכים שיבחרו בכך אף יוכלו להפוך את כספי החיסכון לקצבה הפטורה ממס לחלוטין, קצבה מוכרת.

 

היתרונות בתיקון 190

יתרונות בהפקדה במסגרת תיקון 190 הינם אותם יתרונות בהפקדה לקופ״ג:

  • חיסכון בעלויות ובדמי ניהול
  • אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה ללא יצירת אירוע מס
  • אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס
  • קופת הגמל ככלי להורשת כספים
  • הטבות מס במשיכה

חיסכון בעלויות ובדמי ניהול

דמי הניהול בקופת הגמל אטרקטיביים במיוחד ביחס לחיסכון במוצרים מקבילים, דמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל עומדים היום על 0.63% מהחיסכון כאשר דמי הניהול הממוצעים במוצרי חיסכון אחרים כמו פוליסת החיסכון עומדים על כ 1% מהחיסכון.


אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה

ההשקעה בקופת הגמל מאפשרת חשיפה לנכסים לא סחירים כמו השקעה בנדל"ן או תשתיות. אפיק השקעה זה לא קיים במוצרי ההשקעה האחרים.מלבד זאת ההשקעה במסגרת תיקון 190 בקופת הגמל מאפשרת לך לעבור בעתיד בין מסלולי ההשקעה, ולבחור חשיפה למניות.


קבלת קצבה פטורה ממס

בחרת לחסוך כספים פנויים בקופת גמל כדי לקבל אותם כסכום חד פעמי. באפשרותך בעתיד להפוך את אותם הכספים לכספי קצבה מוכרת, כספי פנסיה. כספי הקצבה יהיו פטורים לחלוטין ממס רווח הון והקצבה תהייה פטורה ממס.
לצורך קבלת הכספים כקצבת זקנה פטורה ממס יש להעביר את הכספים לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים.


כלי להעברה בן דורית

החיסכון בקופת הגמל מאפשר לך לקבוע מוטבים בקופה. חס וחלילה במידה ותלך לעולמך, לפני גיל 75 המוטבים (במידת ולא הגדרת מוטבים היורשים הם אלה שיקבלו את הכספים) יהיו זכאים לקבל את הכספים שנצברו בקופה בפטור ממס רווח הון.

החסרונות בתיקון 190

נזילות

משיכת הכספים תתאפשר רק החל מגיל 60. אם אתם מתחת לגיל 50,  אתם צריכים לרתק את הכספים ללא מעט שנים.


קצבה מזערית

בנוסף, כדי למשוך כספים מקופת הגמל, כסכום חד פעמי, עליכם להוכיח כי קיימת ברשותכם קצבה העולה על הקצבה המזערית. בשנת 2019 הקצבה המזערית עומדת על 4,512 שקלים. חשוב לדעת כי לא כל הקצבאות נכללות במסגרת הקצבאות המזכות בניצול הפטור במסגרת תיקון 190 (קצבת שארים לדוג׳ אינה נחשבת)
במידה והחלטתם לדחות את הפרישה ואין ברשותכם קצבה כזאת לא תוכלו למשוך את הקצבה.
כמו כן, הפקדה במסגרת תיקון 190 נחשבת כקצבה מוכרת למעט סכום של 34,848 שקלים (בשנת 2019). סכום זה הוא הסכום עליו יכל לקבל החוסך העצמאי הטבת מס במועד ההפקדה.
כעת במועד המשיכה עליכם להוכיח שלא קיבלתם הטבת מס על ההפקדה במסגרת התיקון. במידה ותעשו הפקדה לתיקון 190 בכל שנה, תצטרכו לרתק סכום כזה בכל שנה. כדי למשוך את הכספים כסכום חד פעמי תצטרכו להציג אישור ממס הכנסה.
חשוב לזכור כי במידה והפקדתם כספים לחברות שונות כל חברה תרתק את 34 אלף שקלים.


סעיף 125ד׳: הטבת מס שאינה קיימת בתיקון 190

אדם שעבר את גיל 70 (מלאו לו  55 ב- 1.1.2003) צריך לקחת בחשבון את הטבת מס מתוקף סעיף 125ד לתקנות מס הכנסה. במסגרת הסעיף קיימת זכאות להטבת מס רווח הון שיכולה להגיע ל- 16,320 שקלים בשנה במידה ולשני בני הזוג מלאו 55 לפני ינואר 2003.
כדי לנצל את היתרונות בסעיף 125ד יש להפקיד את הכספים לפוליסת חיסכון ולא ניתן לנצל את ההטבה במסגרת תיקון 190.

כדאי לדעת

מה ההבדל בין תיקון 190 לבין קופת הגמל להשקעה?

קופת הגמל להשקעה מאפשרת את משיכת הכספים בכל שלב גם לפני גיל 60.
בניגוד להפקדות בהתאם לתיקון 190 אותם ניתן למשוך במס של 15% החל מגיל 60, חוסכים שיחסכו בקופת הגמל להשקעה יוכלו לבחור האם למשוך את הכספים במס של 25% או להעביר את הכספים לקרן הפנסיה לצורך קבלת קצבה הפטורה ממס.


האם סכום ההפקדה במסגרת תיקון 190 לקופת הגמל מוגבל?

סכום הפקדה לקופת גמל אינו מוגבל. עם זאת הקופות מוגבלות בסכום עליו הם יכולות להעניק את הפטור ממס מבלי להפנות את החוסך למס הכנסה.

  • עד לגיל 67 – ארבע פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה
  • החל מגיל 67 ומעלה – חמש פעמים השכר הממוצע במשק כפול המקדם בטבלה.

 

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

גיל

מקדם

60

217

70

162

80

106

90

56

61

212

71

156

81

100

91

51

62

207

72

151

82

94

92

48

63

202

73

146

83

89

93

45

64

197

74

140

84

83

94

43

65

191

75

134

85

79

95

40

66

186

76

129

86

73

96

38

67

180

77

123

87

68

97

37

68

172

78

117

88

64

98

35

69

167

79

112

89

60

99

33

 כך למשל חוסך בן 60 יכול להפקיד במסגרת התיקון 8,916,964 ש״ח (10,273*4*217)


מס במשיכה

משיכת הכספים מקופת הגמל לאחר גיל 60 היא במסגרת התנאים להיוון קצבה מוכרת. משיכת הכספים חייבת במס של 15% על הרווח הנומינלי בקופה, בעוד שהמס אותו תשלם על משיכת כספים מאפיקים אחרים כמו קרנות נאמנות, ניהול תיקים ואפילו פוליסות חיסכון עומד על 25% מהרווח הריאלי. למרות שאצל מרבית אנשי השיווק סעיף זה יובלט במסגרת יתרונות התיקון – בחרתי להציגו בנפרד מאחר ורק בסביבת האינפלציה נמוכה, קיים יתרון למס של 15% נומינלי על פני 25% ריאלי.

דף מוצר תיקון 190

WhatsApp chat