fbpx
מגדל ב.ס.ר 3, כינרת 5, בני ברק

דברו איתנו

יש לך שאלות לגבי נושאים פיננסים? איך לעקוב אחרי
הכסף שלך? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

קרן השתלמות

הינה מכשיר חיסכון פנסיוני לטווח קצר שנועד במקור לשמש למימון הכשרה מקצועית אך בפועל משמשת הקרן את העובדים כאפיק חיסכון פטור ממס רווחי הון. לא פעם נאמר כי אחת ממטרותיה של המדינה לערוך שינוי ולמסות את קרנות ההשתלמות, אך נכון להיום קרנות אלו עדיין בגדר של הטבה אמיתית נטו.


הפקדות לקרן ההשתלמות

אל קרן ההשתלמות מתבצעות הפקדות עובד ומעסיק בשיעורים (בדרך כלל) של 2.5% הפקדות עובד ו- 7.5% הפקדות מעסיק. המעביד נהנה מניכוי ממס על הפקדותיו אלו ואילו העובד נהנה מפטור ממס על הקרן בעת משיכת הכספים (וזאת בתנאי שסך ההפקדות לא עבר את התקרה הקבועה בדין). התקרה המוטבת בשנת 2019 היא 18,480 שקלים או הפקדה עבור שכיר משכר חודשי של 15,712 שקלים. במידה וסכום ההפקדות בכל זאת עבר את גובה התקרה, העובד ידרש לשלם מס שולי בגין סכומי ההפקדות שמעבר לתקרה ומס רווח הון בשיעור של 25%  בגין הרווחים הצבורים בקרן ההשתלמות במועד המשיכה.


קרן השתלמות לעצמאי

בעת ההצטרפות לקרן נדרש העצמאי להציג אישור עוסק מורשה/פטור. עד לשנת 2017 – עצמאי שרצה לנצל את מלא הטבות המס נדרש להפקיד 7% מהכנסה.  כיום, כבר הפקדה של 4.5% מעניקה את מלא הטבות המס, אך במקרים רבים כדאי להפקיד יותר כדי לנצל גם את הפטור ממס רווח הון.

הכנסה קובעת לקרן השתלמות

264,000 ש״ח

אחוז ההפקדה

4.5%

הסכום המירבי להפקדה, לקבלת הטבת המס במעמד ההפקדה

11,880

תקרת ההפקדה לקבלת פטור ממס רווחי הון במועד המשיכה

18,480

באפשרותך להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי כל סכום שתרצה, אך במעמד ההפקדה תקבל הטבת מס רק על הפקדה של 4.5% מהשכר שלך ולא מעבר לתקרה. ובמעמד המשיכה הסכום יהיה פטור ממס רווחי הון רק במידה והוא היה נמוך מהתקרה המוטבת.


משיכת כספים

את הכספים מקרן ההשתלמות ניתן למשוך בפטור ממס לאחר שש שנים ובמקרה של לימודים ניתן למשוך את הכספים כבר לאחר 3 שנים.
משיכת כספים מקרן ההשתלמות לפני שחלפו שש שנים ממועד ההפקדה הראשון תחשב כמשיכה שלא כדין. משיכה זו חייבת במס של 47% על חלק הפקדת המעביד ועל כל הרווחים שנצברו על הפקדת המעביד והעובד. במידה וקרן ההשתלמות נפתחה מעל גיל 60, ניתן יהיה למשוך את הכספים לאחר 3 שנות ותק בלבד ועדיין ליהנות מפטור ממס.
במידה ונפתחו מספר קרנות השתלמות במועדים שונים, הוראות הדין מאפשרות משיכה של כספים מקרן השתלמות הצעירה על סמך ותק של קרן השתלמות נזילה. למעשה, עם החלת הותק, שני החשבונות השונים ייחשבו כחשבון מאוחד ממנו ניתן למשוך כספים.

על מנת להחיל ותק צריכים להתקיים מספר תנאים הכרחיים:

  • קיימת קרן השתלמות אחת נזילה (בעלת וותק של 6 שנים לפחות).
  • לא קיימת יותר מקרן אחת (עבור עצמאיים).
  • טרם בוצעו משיכות מהקרן ולא בוצעה החלת וותק בעבר.
  • לא קיימות הפקדות במקביל לשתי קרנות ההשתלמות

יתרונות נוספים בקרן ההשתלמות

  • מגוון רחב של מסלולי השקעה
  • דחיית תשלום מס רווחי הון למועד המשיכה
  • מעבר בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס
  • אפשרות לקבלת הלוואה על כספי החיסכון הצבור בקרן ההשתלמות
  • דמי ניהול זולים ממוצרי החיסכון האחרים.
WhatsApp chat