fbpx
מגדל ב.ס.ר 3, כינרת 5, בני ברק

דברו איתנו

יש לך שאלות לגבי נושאים פיננסים? איך לעקוב אחרי
הכסף שלך? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

קופ״ג להשקעה

במטרה לעודד את הציבור לחסוך לפרישה ולמשוך כספים כקצבה, אושר על ידי משרד האוצר מוצר חיסכון חדש, קופת גמל להשקעה.
קופת הגמל החדשה תאפשר לחסוך עד 70,000 שקלים בשנה אותם יהיה ניתן למשוך בכל עת ללא קנסות יציאה, ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור ממס אם תבחרו לקבל כספים אלו כקצבה חודשית.
(בשנת 2018 עומדת תקרת ההפקדה לקופת גמל להשקעה על 70,281 שקלים).
התקרה להפקדה היא עבור כל חוסך כלומר זוג יכול להפקיד 140,000 ש״ח כדאי להנות מההטבות של המוצר.


במה שונה קופת גמל להשקעה מקופת גמל רגילה?

קופת הגמל "הרגילה" היא מוצר פנסיוני לגיל פרישה אליה ניתן להפנות הפקדות פנסיוניות ממקום העבודה. כספים שמופקדים בקופת גמל רגילה אפשר למשוך רק בגיל פרישה כקצבה בכפוף לתקנות מס הכנסה.
לקופת הגמל להשקעה ניתן להפקיד כספים במעמד עצמאי ולא ניתן להעביר אליה תשלומי עובד ומעסיק (הפקדות פנסיוניות). כספים אלו אפשר למשוך כל הזמן בדומה למכשירי חיסכון אחרים.


מי יכול לפתוח קופ״ג להשקעה? 

כל אזרח ישראלי בכל גיל. אפילו עבור ילדים שנולדו זה עתה (אפילו רעיון די מוצלח)


מה העלויות של קופת הגמל להשקעה?

דמי הניהול המירבים אותם ניתן לשלם על קופת הגמל להשקעה זהים לדמי הניהול בקופות הגמל הרגילות.

דמי ניהול מהפקדה 4%
דמי ניהול מצבירה 1.05%

התחרות הביאה לכך שדמי הניהול הממוצעים בקופת הגמל להשקעה עומדים על 0.7% מהצבירה.


כיצד ניתן למשוך את הכספים מקופת הגמל להשקעה?

את הכספים מהמוצר החדש אפשר למשוך בשתי דרכים, הדרך הראשונה היא משיכה חד פעמית של הכספים בכל זמן שתרצו. הדרך השנייה היא משיכה של הכספים כקצבה חודשית פטורה ממס החל מגיל 60.


משיכת כספי קופת הגמל להשקעה כקצבה חודשית

קופת הגמל להשקעה מהווה אלטרנטיבה מצוינת לחוסכים המבקשים להגדיל את פנסיית הזקנה, ההפקדה לקופת הגמל להשקעה אינה מעניקה הטבות מס במועד ההפקדה וכספי הפנסיה יהיו בעתיד פטורים ממס הכנסה או ממס רווח הון. כדי לקבל קצבה חודשית על החוסך להעביר את הכספים לקרן פנסיה, פוליסת ביטוח ובעתיד לקופת גמל לחיסכון. הקצבה החודשית תשולם בהתאם למכשיר החיסכון אליו בחר החוסך להעביר את הכספים ובהתאם לתנאיו.


מה קורה עם כספי קופת גמל להשקעה במקרה של מוות?

בניגוד לקופת גמל רגילה. במקרה של מוות הכספים שיועברו לידי המוטבים יהיו חייבים במס כאילו הפקידו אותם בעצמם ולא יהיו פטורים ממס רווח הון.


השקעת הכספים

בניגוד לקופת גמל רגילה, ניהול ההשקעות בקופתו הגמל להשקעה נעשה במסלולים חדשים. לצורך כך החברות המנהלות הקימו מסלולי השקעה חדשים בכל החברות שירצו לנהל קופת גמל להשקעה.


העברה בין מסלולי השקעה

בהחלט, אחד היתרונות של קופת גמל להשקעה הוא המעבר בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. ניתן לחסוך במסלול השקעה לטווח קצר ובהמשך להעביר את הכספים למסלול מנייתי מבלי שזה יחשב כאירוע מס.


יתרון נוסף: העברה בין חברות

לפי החוק, ניתן לנייד קופת גמל להשקעה בכל רגע נתון ומבלי שהדבר יחשב כאירוע מס. זה המוצר היחידי אותו ניתן לנייד מבלי לבצע פדיון ולשלם מס רווח הון. נכון להיום, מתבצע הליך עדכון תקנות העברה במשרד האוצר, ובחודשים הקרובים, חברות הביטוח יאפשרו גם את הניוד בפועל.
בגיל הפרישה יהיה ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה או לקופת גמל "רגילה".
בנוסף, יהיה ניתן להעביר את המוצר בין מסלולי השקעה (בדומה לפוליסות החיסכון) מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס.

דף מוצר עבורכם: גמל להשקעה

WhatsApp chat