fbpx
מגדל ב.ס.ר 3, כינרת 5, בני ברק

דברו איתנו

יש לך שאלות לגבי נושאים פיננסים? איך לעקוב אחרי
הכסף שלך? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

פנסיה

קרן פנסיה

הינה המכשיר הפנסיוני הנפוץ ביותר בישראל, אליה מכוון האוצר בשנים האחרונות את החוסכים באמצעות רפורמות להוזלת דמי הניהול והגדלת היציבות בקרנות. הקרן מבוססת על ערבות הדדית בין החוסכים ומנוהלת על ידי תקנון.


מהי ערבות הדדית?

בקרות אירוע ביטוחי, כגון גניבת רכב, חברת הביטוח משלמת את התביעה מכיסה.
בקרן הפנסיה העמיתים משלמים את עלות התביעות ולא החברה המנהלת של קרן הפנסיה. לעיקרון זה שבו עמיתי הקרן אחראים על תשלום התביעות קוראים עיקרון הערבות הדדית או ביטוח הדדי.
חשוב לדעת שמאחר ואת התביעות משלמים החוסכים בקרן, ולא טמון מרכיב של רווח או סיכון בעבור חברת הביטוח, העלות הבסיסית של הכיסוי הביטוחי זולה משמעותית מעלות כיסוי מקביל במוצרים אחרים.
בכל חודש משלמים עמיתי הקרן עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ומקרה של אבדן כושר עבודה. כל עמית משלם בהתאם לגובה הכיסוי שקיים לו, בהתאם לגילו, לשכר המבוטח שיש לו בקרן ובהתאם לצבירה אותה הוא צבר עד כה.
תשלומי הריסק נאספים בקופה צדדית ובמקרה של תביעה, משלמים את כספי התביעה מהקופה הצדדית. במידה ובסוף התקופה לאחר תשלום התביעות לחוסכים נשאר כסף בקופה, הכסף יוחזר חזרה לחוסכים בקרן. ובמידה ובסוף החודש, חסר כסף לצורך תשלום התביעות, העמיתים ידרשו להשלמת הסכום. למנגנון זה שאחראי להחזרת העודפים או הגרעונות לחוסכים קוראים מנגנון איזון אקטוארי


מהו תקנון קרן הפנסיה?

תקנון הקרן מאגד את הזכויות והחובות של עמיתי הקרן. התקנון קובע מי נחשב כעמית בקרן הפנסיה, מה יחשב כאבדן כושר עבודה, וכיצד תחושב פנסיית הזקנה או פנסיית השארים. תקנון הקרן אחיד לכל העמיתים בקרן הפנסיה ואינו יכל להפלות בין העמיתים, כאשר לאחרונה התפרסם תקנון תקני לכלל הקרנות המקטין את ההבדלים בין קרנות הפנסיה.


אילו סוגי קרנות פנסיה יש?

קרנות הפנסיה נחלקות ל3 סוגים עיקריים: קרן פנסיה מקיפה, כללית וותיקה
קרן פנסיה מקיפה: קרן הפנסיה הנפוצה ביותר הנהנית מהקצאה של אג״ח ממיועדות המבטיחות תשואה ריאלית של 4.86% לכ-30% מנכסי הקרן.(החל משנת 2017 מבוצעת הקצאת האג״ח המיועדות בהתאם לקבוצות גיל. קרנות הפנסיה החדשות קיימות החל מ1.1.1995 ובניגוד לקרנות הפנסיה הוותיקיות מחוייבות באיזון אקטוארי שוטף.

קרן פנסיה כללית: היא קרן שאינה זכאית לאג״ח מיועדות, וכל כספי החסכון שבה מנהולים בשוק ההון.

קרן פנסיה ותיקה: ניתן היה להצטרף עד 1995 ובהן מתבססת הקצבה שמקבל החוסך על שנות הותק בקרן הפנסיה ולא על הצבירה. מודל החסכון בקרנות הפנסיה הותיקות הינו שכל עובד צובר בכל שנה אחוזי זכאות לפנסיה בגובה 2% , עד שיגיע לתקרה של 70% בגיל פרישה


הפקדות לקרן הפנסיה


מידי חודש העובד והמעסיק מפקידים כספים לקרן הפנסיה.

הפקדות העובד הפקדות המעסיק פיצויים
מינימום ע״פ חוק 6% 6.5% 6%
מקסימום 7% 7.5% 8.33%

קרנות הפנסיה החדשות מקבלות הבטחת תשואה ממשרד האוצר. הבטחת התשואה היא על 30% מהנכסים בקרן הפנסיה. הבטחת התשואה עולה כסף למשלמי המיסים, ולכן משרד האוצר מגביל את ההפקדות לתקרה בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. בשנת 2019 תקרת ההפקדה לקרן פנסיה היא 4,212 שקלים. חוסכים המעוניינים להפקיד סכומים העולים על תקרה זו, נדרשים להפקיד לקרן פנסיה כללית או למוצרים פנסיונים אחרים.


הפקדות לקרן הפנסיה עבור עצמאיים:

שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים עומד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק. בשנת 2019 השכר הממוצע במשק עומד על 10,273 שקלים.
הטבת המס של העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור 16.5%.

 


מה כוללת קרן הפנסיה?

מעבר לקצבה חודשית בעת פרישת העובד (פנסיית זיקנה), קרן הפנסיה משלבת אלמנטים ביטוחיים המוכרים יותר כפנסיית נכות ושארים

פנסיית זיקנה– הינה קצבה חודשית הבאה לתת מענה לעמית לאחר פרישתו לפנסיה. גיל הפרישה המוגדר כיום הינו 67 שנים לגברים ו-64 שנים לנשים. יחד עם זאת, תוכניות פנסיה שונות מאפשרות להקדים או לדחות את מועד הפרישה תוך התאמת הקצבה.
גובה הקצבה נקבע ביום הפרישה ע"פ מס פרמטרים: גיל הפרישה, סכום החסכון, מקדמי קצבה ובחירת מסלול הקצבה. לאחר קבלת הקצבה הראשונה לא ניתן עוד לבצע שינויים במסלול הפרישה.

פנסיית נכות– מוכר יותר כביטוח אובדן כושר עבודה. במקרה זה קרן הפנסיה תשלם לך קצבה חודשית בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית, כאשר מעל 75% נכות יחשבו כנכות מלאה. מלבד הקצבה החודשית, קרן הפנסיה תבצע גם "שחרור מפרמיות" כלומר תפקיד עבורך מידי חודש את אותה ההפקדה כפי שנהגת להפקיד בתקופת העבודה, הפקדות עובד, מעסיק ופיצויים.
בקרנות הפנסיה קיים גם מנגנון של פרנצ'יזה, מנגנון זה מגדיר את אופן תשלום הקצבה עבור חודשי ההמתנה. הוועדה הרפואית תבחן האם הנכות  פוגעת ביכולתך לעבוד בעבודה אחרת בהתאם להשכלתך, הכשרתך או נסיונך. חשוב לזכור כי ביטוח זה אינו ביטוח עיסוקי. אך הוא מבחין בין עיסוק שנופל בקטגוריה של צווארון כחול לבין עיסוק שנופל בקטגוריה של צווארון לבן.

פנסיית שארים– פנסייה הבאה לתת מענה במקרה של מוות העמית. בניגוד לביטוח למקרה של מוות אותו ניתן לרכוש בביטוח מנהלים. ביטוח השארים ישולם כקצבה חודשית ולא כסכום חד פעמי. בנוסף, בעוד שבביטוח חיים אנו מגדירים מי יקבל את הסכום במידה ונמות. בקרן הפנסיה הקצבה תשולם לשארים כפי שהוגדרו על ידי תקנון הקרן:

  • בן/ בת הזוג של הנפטר (גם אם הוא מאותו מין)
  • ילדיו של הנפטר עד הגיעם לגיל 18 או 21 ( או לכל החיים אצל יתומים נתמכים)
  • הורה נתמך

חשוב לדעת, שהסכום המירבי אותו ניתן לקבל מקרן הפנסיה במקרה של מוות הוא 100% מהשכר המבוטח שלנו בקרן. כמו כן, במידה וקיימת זכאות לקבלת קצבת שארים לא ניתן למשוך את הכספים מקרן הפנסיה כסכום חד פעמי.


תקופת אכשרה בקרן פנסיה

מכיוון וקרן הפנסיה מבוססת על מנגנון של ערבות הדדית בין החוסכים, כדי להגן על יתר החוסכים בקרן מפני מצטרפים חדשים קיימת בקרן הפנסיה תקופת אכשרה לעניין מחלה קודמת. תקופת אכשרה, היא תקופה של 60 חודשים ממועד ההצטרפות, במידה ובמהלך אותה התקופה הוגשה לקרן תביעה לאבדן כושר עבודה או תביעה למקרה של מוות, קרן הפנסיה תחריג מחלה קודמת


דמי הניהול המירביים בקרן הפנסיה
בקרן הפנסיה המקיפה: 6% מהפקדה החודשית ו-0.5% מהחיסכון המצטבר
בקרן הפנסיה הכללית: 1.05% מהצבירה ו4% מההפקדות – בדומה לתקרה בקופ״ג


מקדם הפרישה

תפקידו של מקדם הפרישה הוא להמיר את הסכום אותו חסכת לפנסיה לקצבה חודשית
הקצבה החודשית נקבעת ביום הפרישה ע"פ מקדמי תוחלת החיים, בהתאם למינך, גילך, ומסלול הפרישה אותו בחרת, מה שמקטין את רמת הסיכון על הקרנות הפנסיה ומשקפת את המצב האקטוארי.
הקצבה המתקבלת היא חלוקה של הסכום שנצבר במקדם בעת הפרישה. ניקח לדוגמא נניח כי עובד צבר מיליון ש״ח והמקדם בזמן הפרישה עומד על 200 – הקצבה החודשית תעמוד על 5 אש״ח. במידה ובעתיד תוחלת החיים תעלה, מעבר להערכות שכבר צפויות במקדם, יעודכן מקדם הפרישה בהתאם. 

WhatsApp chat